Czy nauka zdalna ma wpływ na nasze życie? Poznaj wyniki badań.

Nauka i praca zdalna lub częściowo zdalna (hybrydowa) stały się nieodłącznym elementem życia wielu osób. Zobacz, jak taki sposób funkcjonowania oceniają uczniowie, rodzice i pedagodzy. Poznaliśmy także ciekawe wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.

Według rodziców, nauczycieli i samych uczniów edukacja zdalna ma wiele wad

Już po kilku tygodniach nauki zdalnej lub częściowo zdalnej wiele osób potrafiło wskazać największe niedogodności związane z tą formą edukacji. Uczniowie zwracają uwagę na pogarszające się relacje z kolegami i koleżankami ze szkoły. Rodzice natomiast uważają, że zbyt dużo czasu poświęcają na media społecznościowe i korzystanie z komputera i smartfonów. Nauczycie również odczuli na własnej skórze efekty pracy zdalnej - to słaby kontakt z uczniami i utrata bardzo istotnej części interakcji z dziećmi i młodzieżą.

Przedstawiciele fundacji “Dbam O Mój Zasięg” postanowili przeanalizować skutki nauki zdalnej w bardziej naukowy sposób. Postanowili podjąć współpracę z pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, a dokładniej z tamtejszego Wydziału Nauk Społecznych.

Jak badacze Nauk Społecznych z Gdańska ocenili wpływ zdalnej edukacji na społeczeństwo?

Wyniki badań zdają się potwierdzać odczucia uczniów, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej. Ponad 50% ankietowanych odpowiedziało, że edukację zdalną ocenia “źle” lub “bardzo źle”. Około 30% wskazuje, że sporadycznie pojawiają się problemy, a kolejne niecałe 20% jest zadowolona z edukacji zdalnej lub ocenia ją “bardzo dobrze”.

Czy nauka zdalna ma wpływ na nasze życie? Poznaj wyniki badań.

Naukowcy analizując wyniki swojego badania zwrócili szczególną uwagę na zauważalne pogorszenie się odczuwalnego ogólnego nastroju przez wszystkie ankietowane osoby (uczniowie, rodzice, nauczyciele).  Kolejnym z często powtarzających się problemów jest brak możliwości bezpośredniego kontaktu, za czym wiele osób tęskni. 

Ponad 65% nauczycieli stwierdziło ponadto, że czuje się zauważalnie gorzej, a niecałe 68% określiło w ten sposób zmiany w formie fizycznej.

Jeśli chodzi o uczniów, również większość widzi u siebie negatywne zmiany psychiczne i jeśli chodzi o kondycję zdrowotną organizmu. Tylko 17% z nich widzi poprawę od czasu przejścia na naukę zdalną.