Komu jest potrzebny wszczepiany kardiowerter-defibrylator (ICD)?

ICD są użyteczne w zapobieganiu nagłej śmierci u pacjentów z rozpoznanym i utrzymującym się częstoskurczem komorowym lub migotaniem komór. Badania wykazały, że ICD odgrywają istotną rolę w zapobieganiu zatrzymania krążenia u pacjentów wysokiego ryzyka. Urządzenia nowej generacji mogą mieć podwójną funkcję. Może pełnić funkcję stymulatora. Wtedy stymuluje serca do bicia, jeśli częstość akcji serca będzie zbyt wolna.

Co to jest kardiowerter-defibrylator?

Jest to urządzenie zasilane bateriami. Zostaje umieszczone pod skórą. Pozwala śledzić tętno. Jeśli wykryje nienormalny rytm serca, przywróci normalne bicie serca.

Zaleca się, aby lekarze przed zakwalifikowaniem pacjentów do ICD wykluczyli takie przyczyny arytmii jak:

  • ostry zawał mięśnia sercowego (atak serca),
  • niedokrwienie mięśnia sercowego (niedostateczny przepływ krwi do mięśnia sercowego),
  • brak równowagi elektrolitowej i toksyczność leku.

Komu jest potrzebny wszczepiany kardiowerter-defibrylator (ICD)?

Kiedy kardiowerter-defibrylator jest potrzebny?

Twój lekarz może Ci zalecić ICD, jeśli istnieje duże ryzyko komorowej arytmii, zagrażającej życiu, z powodu:

  • miałeś komorową arytmię,
  • miałeś atak serca,
  • przebyłeś nagłe zatrzymanie krążenia,
  • cierpisz na zespół długiego QT,
  • cierpisz na zespół Brugadów,
  • masz wrodzoną chorobę serca lub istnieją inne czynniki, zwiększające ryzyko nagłego zatrzymania akcji serca.

W jaki sposób wszczepiany jest kardiowerter-defibrylator?

Nowoczesne urządzenie wszczepiane jest pod skórą, w okolicy klatki piersiowej lub brzucha. Często wszczepia się go pod obojczykiem. Ma rozmiar kieszonkowego zegarka. Przewody biegną od urządzenia do serca. Mogą być instalowane przez naczynia krwionośne, eliminując potrzebę operacji na otwartym sercu.

Komu jest potrzebny wszczepiany kardiowerter-defibrylator (ICD)?

Jak działa kardiowerter-defibrylator?

Wie, kiedy bicie serca nie jest normalne i próbuje przywrócić prawidłową akcję serca. Jeśli ma funkcję rozrusznika, wykrywa zbyt wolne bicie serca i wysyła małe elektryczne sygnały  do serca. Jeśli serce bije chaotycznie lub zbyt szybko, wytwarza wstrząsy defibrylacyjne, aby wyrównać rytm. Działa 24 godziny na dobę. Może oferować wiele zaawansowanych funkcji. Może wykonywać testy elektrofizjologiczne. Przechowywane informacje pomogą lekarzowi zoptymalizować ICD do Twoich potrzeb.